SKOCZÓW WEATHER
baner

Sakralnie

Śląsk Cieszyński, jako regionów przygraniczny, odznacza się wielokulturowością oraz wielowyznaniowością. Przenikanie się wielu narodowości: języka , zwyczajów, obrzędów, a także oddzialywanie wielu ośrodków kulturowych i religijnych stanowią o bogactwie kultury Śląska Cieszyńskiego.

Szlak sakralny pokazuje wybrane obiekty reprezentujące trzy największe wyznania funkcjonujące obok siebie na Śląsku Cieszyńskim, na przetrzeni dziejów (wyznanie rzymskokatolickie, ewnagelicko-augsburskie i judaizm). Obiekty, które znalazły się na szlaku sa godne uwagi ze względu na ich walory historyczne, architektoniczne lub artystyczne. Szlak obejmuje tereny Śląska  Cieszyńskiego po obu stronach granicy.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.