SKOCZÓW WEATHER
baner

Informacje praktyczne

Ważniejsze adresy i telefony

POLSKA: +48

Na terenie powiatu cieszyńskiego kierunkowy: 33

Na terenie gminy Zebrzydowice: 32

CZECHY: +420

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.