SKOCZÓW WEATHER
baner

HOTSPOTY

Miejsca z bezpłatnym dostępem do internetu

Goleszów

- Klub „Senior +” w Bażanowicach (ul. Cieszyńska 17),

- Budynek OSP Dzięgielów (ul. Lipowa 2),

- Budynek OSP Godziszów (ul. Tęczowa 29),

- Urząd Gminy Goleszów (ul. 1 Maja 5),

- Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie (ul. Cieszyńska 25),

- obiekty LKS Goleszów (ul. Sportowa 2),

- Dom Ludowy w Goleszowie Równi (ul. Osiedlowa 13),

- Budynek OSP Kisielów (ul. Główna 1),

- Transgraniczne Centrum Szkolenia Strażaków w Lesznej Górnej (ul. Główna 54),

- obiekty LKS Tempo Puńców (ul. Sportowa 7),

Hażlach

Brzezówka, ulica Jagodowa 3 – teren wokół budynku GOK oraz boiska sportowego - zewnętrzny

Hażlach, ulica Główna 2 – budynek Domu Przyrodnika - wewnętrzny

Hażlach, ulica Główna 2 – teren wokół Domu  Przyrodnika – zewnętrzny

Hażlach, ulica Główna 37 – boisko sportowe i teren wokół Gminnej Biblioteki Publicznej – zewnętrzny

Hażlach, ulica Długa – plac zabaw k/orlika

Kończyce Wielkie, ulica Kościelna – teren przyległy do boiska sportowego – zewnętrzny

Kończyce Wielkie, ulica Kościelna – Dom Sportowca – wewnętrzny

Kończyce Wielkie, ulica Kościelna, Dębina – teren wokół wiaty sportowej oraz siłowni zewnętrznej obok ścieżki zdrowia – zewnętrzny

Pogwizdów, ulica Cieszyńska 82 i 84 – teren wokół OSP i Centrum Usług Społecznych – zewnętrzny

Pogwizdów, ulica Katowicka 5 – teren wokół filii Gminnej Biblioteki Publicznej – zewnętrzny

Pogwizdów, ulica Katowicka 34 i Szkolna 1 – teren wokół Szkoły Podstawowej i boiska sportowego – zewnętrzny

Pogwizdów, ulica Północna – teren wokół Gminnego Ośrodka Kultury oraz teren rekreacyjny osiedla GSM – zewnętrzny

Rudnik, ulica Centralna 37 - teren wiaty i Otwartej Strefy Aktywności – zewnętrzny

Zamarski, ulica Główna 1 teren parku rekreacyjno-sportowego oraz teren wokół Domu Ludowego.

Istebna

Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna i Informacja Turystyczna - Istebna 68

Ustroń

Rynek w Ustroniu

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.