SKOCZÓW WEATHER
baner

Szlaki piesze

SZLAKI ZNAKOWANE KOLOREM CZERWONYM

 • Ustroń - Dolina Gościradowca - Schronisko PTTK na Równicy
  Czas przejścia: 1.30 godz.
   
 • Ustroń Polana - od Doliny Jaszowca - schronisko PTTK na Równicy
  Czas przejścia: 1.30 godz
   
 • Ustroń Polana - Wielka Czantoria
  Czas przejścia: 1.15 godz.
   
 • Wielka Czantoria - Stożek - schronisko PTTK (grzbietem granicznym przez Przełęcz Beskidek i Soszów)
  Czas przejścia: 3.30 godz.
   
 • Kubalonka - Kiczory - Wielki Stożek
  Czas przejścia: 2.15 godz.
   
 • Kubalonka - Stecówka - schronisko PTTK Przysłop pod Baranią Górą
  Czas przejścia: 2 godz.
   
 • Schronisko PTTK Przysłop pod Baranią Górą - szczyt Baraniej Góry
  Czas przejścia: 1 godz.
   
 • Jaworze - Nałęże - Łazek - schronisko PTTK na Błotnym
  Czas przejścia: 3.30 godz.
   
 • Przełęcz Salmopolska - Grabowa - Kotarz - Beskidek - Przełęcz Karkoszczonka - Klimczok
  Czas przejścia: 4 godz.
   

 

SZLAKI ZNAKOWANE KOLOREM NIEBIESKIM

 • Grodziec - Łazek (do szlaku czerwonego na Błotny)
  Czas przejścia: 2.30.
   
 • Wapienica - Błotny (schronisko PTTK) przez Palenicę i Przykrą
  Czas przejścia: 3 godz.
   
 • Brenna - Kotarz
  Czas przejścia 1.30
   
 • Równica (schronisko PTTK) - Orłowa - Trzy Kopce Wiślańskie
  Czas przejścia: 2.45 godz.
   
 • Ustroń - Wielka Czantoria doliną Poniwca
  Czas przejścia: 2.30 godz.
   
 • Wisła (centrum) - Jawornik - Soszów
  Czas przejścia: 1.30 godz.
   
 • Wisła Dziechcinka - Kobyla - (Sałasz) do żółt. szlaku
  Czas przejścia: 1.30 godz.
   
 • Wisła (Głębce) - Wielki Stożek
  Czas przejścia: 2 godz.
   
 • Wisła Czarne - Fojtula (zapora) - Biała Wisełka - Barania Góra
  Czas przejścia: 2 godz.
   
 • Koczy Zamek - Przełęcz Koniakowska - Tyniok - Gańczorka - Przysłop (schronisko PTTK pod Baranią Górą)
  Czas przejścia: 2.15 godz.
   
 • Koczy Zamek - Sołowy Wierch - Zwardoń
  Czas przejścia: 2.30 godz.

 

 

SZLAKI ZNAKOWANE KOLOREM ZIELONYM

 • Skoczów - Łazek (do szlaku czerwonego na Błotny)
  Czas przejścia: 2.45 godz.
   
 • Brenna - Błotny (schronisko PTTK)
  Czas przejścia:1.30 godz.
   
 • Brenna - Równica (schronisko PTTK)
  Czas przejścia: 1.45 godz.
   
 • Brenna Centrum - Stary Groń - Trzy Kopce Wiślańskie
  Czas przejścia: 3 godz.
   
 • Wisła Dziechcinka - Dolina Gościejowa - Gościejów.
  Czas przejścia: 1.30 godz.
   
 • Wisła Nowa Osada - Smerekowiec.
  Czas przejścia: 1.15 godz.
   
 • Wisła Malinka - Kozince - Przełęcz Kubalonka.
  Czas przejścia: 1.15 godz.
   
 • Wisła Głębce - Łabajów - Wielki Stożek (schronisko PTTK).
  Czas przejścia: 1.45 godz.
   
 • Wisła Głębce - Kubalonka (starą drogą).
  Czas przejścia: 1 godz.
   
 • Istebna (tartak) - Kiczory (do szlaku czerwonego).
  Czas przejścia: 2 godz.
   
 • Istebna (tartak) - Przysłop - schronisko PTTK pod Baranią Górą.
  Czas przejścia: 2.15 godz.
   
 • Przysłop - schronisko PTTK pod Baranią Górą - szczyt Baraniej Góry.
  Czas przejścia: 1 godz.
   
 • Barania Góra - Malinowska Skała - Skrzyczne.
  Czas przejścia: 3.15 godz.
   
 • Jaworzynka - Odkrzas - Wierch Czadeczka (do szlaku niebieskiego).
  Czas przejścia: 2.30 godz.
   
 • Ustroń Obłaziec - Orłowa.
  Czas przejścia: 1.30 godz.
   
 • Ustroń Polana - Orłowa.
  Czas przejścia: 1.30 godz.

 

 

SZLAKI ZNAKOWANE KOLOREM ŻÓŁTYM

 • Jaworze - Błotny (schronisko PTTK).
  Czas przejścia: 2 godz.
   
 • Brenna Bukowa (pomnik) - Przełęcz Karkoszczonka.
  Czas przejścia: 1 godz.
   
 • Skoczów - Równica.
  Czas przejścia: 3.30 godz.
   
 • Ustroń - Mała Czantoria - do szlaku czarnego na Wielką Czantorię.
  Czas przejścia: 2 godz.
   
 • Wisła Dziechcinka - Mały Stożek (do szlaku czerwonego).
  Czas przejścia 2 godz.
   
 • Wisła (centrum) - Kamienny - Trzy Kopce Wiślańskie - Przełęcz Salmopolska.
  Czas przejścia: 3 godz.
   
 • Wisła Głębce - Kozińce - Kubalonka (Szarcula).
  Czas przejścia: 1.30 godz.
   
 • Wisła Malinka - Cieńków (do szlaku zielonego pod Zielonym Kopcem).
  Czas przejścia 2.30
   
 • Istebna Zaolzie - Kubalonka (Szarcula).
  Czas przejścia: 1.45 godz.
   
 • Rupienka - Istebna Zaolzie (przez Koniaków).
  Czas przejścia: 1.30 godz.
   
 • Kamesznica - Przysłop (schronisko PTTK pod Baranią Górą).
  Czas przejścia: 2 godz.
   
 • Jaworzynka (Trzycatek) - Kiczory - Wielki Stożek.
  Czas przejścia: 4.30 godz.
   
 • Orłowa - Stary Groń (szlak partyzancki).
  Czas przejścia: 2.15 godz.

 

 

SZLAKI ZNAKOWANE KOLOREM CZARNYM

 • Goleszów - Tuł - Czantoria.
  Czas przejścia: 3.15 godz.
   
 • Ustroń Polana - Zakrzosek
  Czas przejścia: 2 godz.
   
 • Brenna - Stary Groń - Grabowa do szlaku czerwonego z Przełęczy Salmopolskiej.
  Czas przejścia: 2.30 godz.
   
 • Wisła Czarne (zapora) - Przysłop (schronisko PTTK pod Baranią Górą).
  Czas przejścia: 1.30 godz.
   
 • Kamesznica - Fajkówka - Barania Góra.
  Czas przejścia: 3 godz.
   
 • Wisła Głębce (PKS i PKP) - Wisła Nowa Osada (Dom Turysty PTTK) przez Kozińce.
  Czas przejścia: 1 godz.

Brak atrakcji

błąd 404

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.