SKOCZÓW WEATHER
baner

Kościół pw. Dobrego Pasterza w Istebnej

2

Jeden z najważniejszych zabytków Istebnej, murowany kościół wybudowany w latach 1792–1794. Jest on drugą świątynią, jaka powstała w centrum miejscowości. We wnętrzach zachowało się kilka elementów z poprzedniego drewnianego kościółka, powstałego jeszcze za czasów misjonarza Leopolda Tempesa, który krzewił na tych terenach wiarę katolicką. Jednym z nich jest umieszczona nad drzwiami wejściowymi drewniana belka z wyrytą datą „1721 rok”, innym krzyż z drewna lipowego, który umieszczono w bocznym ołtarzu. W późniejszym okresie Ludwik Konarzewski senior wraz ze swymi uczniami przyozdobił krzyż winną latoroślą.

Największą wartość świątyni stanowią ciekawe, barwne polichromie powstałe po rozbudowie obiektu z lat 1928–1929. Ich projekt i wykonanie jest wynikiem współpracy wybitnych artystów zamieszkujących Istebną – Jana Wałacha i Ludwika Konarzewskiego seniora wraz z uczniami. Kościół posiada pięknie rzeźbiony ołtarz, ambonę, chrzcielnicę i balaski, wszystkie te elementy dłuta Ludwika Konarzewskiego seniora oraz młodych artystów kształcących się pod jego okiem. We wnętrzu zwraca uwagę także kaplica boczna, zwana kaplicą Miłosierdzia. Jej wystrój powstał w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i jest owocem pracy artystycznej młodszego pokolenia Rodziny Konarzewskich – Ludwika juniora, jego siostry Marii i żony Joanny. Warto tu zwrócić uwagę na polichromię przedstawiającą procesję „Bożego Ciała” w Istebnej.

Zarówno Jan Wałach, jak i Rodzina Konarzewskich chętnie sięgali do motywów związanych z kulturą Górali Śląskich – ich strojem i rękodziełem. Ślady tych inspiracji odnajdziemy w ubiorze namalowanych postaci, mensach ołtarzy bocznych, ceramice Marii Konarzewskiej i wielu innych elementach.

Przez chwilę przyjrzyjmy się malowidłom naściennym w prezbiterium ze sceną Adoracji Chrystusa Króla autorstwa Ludwika Konarzewskiego seniora. Wiele tu odwołań do współczesnych powstaniu dzieła postaci historycznych i symboli narodowych.

Wszystko to sprawia, że kościół ten w swym wystroju i wyposażeniu jest silnie związany z miejscem i czasem historycznym, w jakim został wybudowany i stoi od 220 lat.

info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.