SKOCZÓW WEATHER
baner

Krótko o regionie

Śląsk Cieszyński

Śląsk Cieszyński (cz. Těšínské Slezsko), to na mapie Europy Środkowej region szczególny. Historycznie obejmuje on ziemie dawnego Księstwa Cieszyńskiego, w jego granicach z lat 1315 – 1572, podzielone w 1920 r. pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Pod względem geograficznym, rozciąga się na terenach zachodniej części Pogórza Śląskiego (zwanej Pogórzem Cieszyńskim), Beskidu Śląskiego, wschodniej części Beskidu Śląsko-Morawskiego, południowo-wschodniej części Kotliny Ostrawskiej oraz południowo-zachodniej części Kotliny Oświęcimskiej.

Wyjątkowe połączenie niezwykłych walorów przyrodniczych tych terenów, bogatej kultury ludowej górali beskidzkich, silnego poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców oraz fascynującej, piastowskiej i austro-węgierskiej historii sprawia, że jest to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić.
Zachęcamy do odwiedzenia tego szczególnego regionu, żeby poznać Śląsk Cieszyński; żeby rozsmakować się w nim i wydeptać tu swoje własne ścieżki.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.