SKOCZÓW WEATHER
baner

Oferta zimowa

Na terenie Śląska Cieszyńskiego korzystać można z tras narciarstwa biegowego, uczestniczyć w kursach sportowo-rekreacyjnych z narciarstwa zjazdowego, skitourowego oraz snowboardu. 

Tu znajdziecie wykaz miejsc, w których można skorzystać z ww. oferty

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.