SKOCZÓW WEATHER
baner

Spacerowo

Zapraszamy do bliższego poznania szlaków spacerowych i turystycznych Śląska Cieszyńskiego! Znajdziecie tu opisy, mapki oraz nagrania video spacerów po regionie!

W opisach i filmach nacisk położony został na najciekawsze i wyjątkowe miejsca na poszczególnych szlakach, a także ich przebieg w newralgicznych momentach (skrzyżowania, rozgałęzienia), które nieraz wprowadzają turystę w błąd lub chociaż niepewność.

Prezentujemy szlaki o zróżnicowanej długości i stopniu trudności, a każdy z nich to „pętla”, przez co nie ma potrzeby korzystania z komunikacji publicznej. Trasy zostały oznakowane poprzez GPS dzięki czemu zachęcamy do pobrania ich przebiegu w formacie .gpx.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.