SKOCZÓW WEATHER
baner

Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej "Rzóndzymy po naszymu"

Rzondzymy

POWIATOWY KONKURS GWARY CIESZYŃSKIEJ
„RZÓNDZYMY PO NASZYMU”

 

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach
 
Wydarzenie dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie


 II CELE KONKURSU
* prezentacja, ochrona i dokumentacja ludowej gwary, tradycji, zwyczajów, obrzędów, sposobu życia, przysłów, podań, zabaw własnego środowiska w mowie i twórczości plastycznej
* pielęgnowanie lokalnych tradycji ludowych, przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży
* popularyzacja dorobku literackiego miejscowych i uznanych twórców ludowych, korzystanie z wypracowań dzieci i młodzieży pisanych w gwarze

 
III  TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
30 maja 2023, godz. 9:00
Sala Widowiskowa w Kończycach Małych, ul. Staropolska 5

 DO KONKURSU ZAPRASZAMY DZIECI W KATEGORII
(
gawędziarzy z monologiem (wiersz, proza)
- przedszkola,  kl. I –III, kl. IV-VI i kl. VII-VIII


KRYTERIA OCENY
* dobór tekstu dostosowany do wieku gawędziarzy, jego treść i forma
* interpretacja tekstu z uwzględnieniem autentyczności lokalnej gwary
* oprawa artystyczna (ubiór, rekwizyty)
 

PRZEPISY KOŃCOWE

* organizatorzy proszą o pozostawienie w dokumentacji konkursowej tekstów wykonywanych przez gawędziarzy z podanym imieniem i nazwiskiem autora
* organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i wykorzystywania pozostawionych materiałów
* zgłoszenia prosimy przesłać do 19 maja 2023r
* Obowiązkowe załączniki: karta zgłoszenie, oświadczenie RODO

Informacje
Miejsce imprezy: Kończyce Małe
Kontakt z organizatorem: Gminny Ośrodek Kultury
Data rozpoczęcia: 2023-05-30 09:00:00
Data zakończenia: 2023-05-31 00:00:00
info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 25, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 728 657 251

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 1, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.