SKOCZÓW WEATHER
baner

Imago Principatus Silesiae Teschinensis. Księstwo Cieszyńskie na mapach w kolekcji Muzeum Śląska Cieszyńskiego

imago

"Imago Principatus Silesiae Teschinensis. Księstwo Cieszyńskie na mapach w kolekcji Muzeum Śląska Cieszyńskiego - to tytuł nowej wystawy, jaką przez całe lato można oglądać w cieszyńskim Muzeum.

Spośród kilkuset map obrazujących Księstwo Cieszyńskie, kurator ekspozycji Jan Paweł Borowski wybrał trzydzieści siedem najciekawszych. Wśród nich znalazła się XVI-wieczna mapa Śląska Marcina Helwiga, najstarsza zachowana mapa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego Wacława Grodeckiego z końca XVI w., a także mapa Księstwa Cieszyńskiego Jana Filipa Andreae wyryta między 1730 a 1732 rokiem i wydana w Norymberdze, a wzorowana na cieszyńskiej mapie Jonasza Nigriniego z roku 1724.

Na wystawie można też zobaczyć mapy z czasów wojen śląskich i sporów o granicę z Węgrami, a także wiele XIX i XX-wiecznych map komunikacyjnych, turystycznych, kolejowych, a nawet obrazujących austriackie spisy powszechne. Są ponadto mapy z okresu plebiscytowego czy mapy majątków Komory Cieszyńskiej.

„Historia Księstwa Cieszyńskiego w kartografii czeka na Państwa w Galerii Wystaw Czasowych” – zapraszają cieszyńscy muzealnicy, przypominając, że ekspozycja będzie czynna do 29 września w godzinach otwarcia Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

źródło: beskidzka24.pl

 

Informacje
Miejsce imprezy: Cieszyn - Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Kontakt z organizatorem: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, tel. 33 851 29 33
Data rozpoczęcia: 2024-06-06 18:00:00
Data zakończenia: 2024-09-29 17:00:00
info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 25, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 728 657 251

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 1, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.