SKOCZÓW WEATHER
baner

Spacer po gminie Goleszów: Dzięgielów – Leszna – Ostry – Budzin – Tuł - Dzięgielów

szlaki

Trasa                                                 16,3 km

Czas przejścia                                   5 godzin 45 minut

Suma przewyższeń                           512 m.

https://pl.mapy.cz/s/fuhesejasu  - plik .gpx z przebiegiem trasy

Początek wędrówki po szlakach gminy Goleszów znajduje się w sąsiedztwie zamku w Dzięgielowie. Zamek wybudowała szlachecka rodzina Czelów z Czechowic pod koniec XV wieku. W późniejszym okresie zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli i był też wiele razy przebudowywany. Zamek leży przy skrzyżowaniu dróg z Goleszowa do Trzyńca i z Ustronia do Cieszyna. Aby wejść na szlak musimy udać się od zamku drogą w kierunku Cisownicy, gdzie po ok. 200 m dochodzimy do skrzyżowania. Z lewej dochodzą szlaki: turystyczny zielony i ścieżka przyrodnicza „Przyroda nie zna granic”. Skręcamy w prawo w kierunku kamieniołomu (uwaga na ciężarówki !) za znakami ścieżki przyrodniczej.

Po ok. 400 m opuszczamy ruchliwą drogę i skręcamy w prawo do lasu za znakami ścieżki przyrodniczej. Wzdłuż jej przebiegu umieszczone są tablice edukacyjne z opisami największych ciekawostek przyrodniczych, jakie możemy spotkać w przebiegu szlaku. Odcinek ten obfituje w takie ciekawostki, ponieważ wskutek odmiennej od innych części Beskidów, budowy geologicznej występują tu rzadko spotykane gatunki roślin chronionych takich jak storczyki wiosną, czy zimowity w okresie późnego lata. Szlak prowadzi polnymi drogami pomiędzy rzadką zabudową do centrum Lesznej Górnej. W miejscowości przechodzimy przez drogę (ul. Główna) w pobliżu kościoła i udajemy się pomiędzy zabudowaniami pod górę w kierunku granicy państwa. Po ok. 300 m wchodzimy na odcinek szlaku prowadzący wzdłuż granicy państwa. Widoki do tyłu ukazują Tuł (621m n.p.m.) i Jasieniową (521 m n.p.m.). Dochodzimy do szczytowego grzbietu granicznego w pobliżu Wróżnej (530 m n.p.m.). Tu można odpocząć na kamiennych ławkach w pobliżu zabytkowej kapliczki. Dalej idziemy w lewo wzdłuż granicy państwa. Biegnie tu czeski szlak turystyczny koloru czerwonego. Po prawej (czeskiej) stronie ogrodzenie „Obory Vrozna”, czyli gospodarstwa, gdzie na dużym ogrodzonym terenie hodowane są zwierzęta w stanie „półdzikim”. Można tam dostrzec daniele, muflony, jelenie i lamy. Dalej szlak wznosi się pod stoki Ostrego (709 m n.p.m.) trawersując szczyt od strony czeskiej. Przy szlaku dwa źródła wody. Widoki na stronę czeską przedstawiają szeroką dolinę Olzy za którą widoczne są szczyty Beskidu Śląsko Morawskiego. Po ok. 3 km marszu skrzyżowanie szlaków „Góra”. Szlak czerwony odchodzi w kierunku Czantorii. Skręcamy w lewo na szlak żółty, którym dochodzimy do granicy. Dalej żółtym (polskim) szlakiem pokonujemy leśną drogą odcinek, gdzie po prawej stronie mijamy tzw. „leśny kościół”. To „Spowiedzisko, miejsce tajnych ewangelickich nabożeństw w czasach kontrreformacji (1654 – 1709). Wychodzimy na otwartą przestrzeń w osiedlu Budzin pod Małą Czantorią, gdzie spotykamy szlak zielony. Szlakiem tym, asfaltową drogą, wśród pól łagodnie schodzimy w kierunku Tułu (621 m n.p.m.). Za nami stromy szczyt Małej Czantorii (866 m n.p.m.). Szlak skręca w prawo i polną drogą trawersuje zbocza Tułu, przechodząc w jednym miejscu przez podwórko gospodarstwa. Na Tule znajduje się użytek ekologiczny, gdzie ochrania się licznie występujące tam gatunki chronionych storczyków. Z pól położonych na zboczach Tułu widoczne są dobrze szczyty Beskidu Śląsko Morawskiego oraz Beskidu Śląskiego. Szlak obniża się i schodzi w dolinę potoku za którym znajduje się rezerwat przyrody „Zagoj” W rezerwacie rosną rzadko spotykane cisy w formie drzewiastej. Następnie szlak wychodzi z doliny potoku i wchodzi na drogę w pobliżu dawnego schroniska PTTK Pod Tułem. Obecnie w budynku mieści się restauracja. Dalej idziemy drogą mijając wjazd do kamieniołomu w Lesznej Górnej. Dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w lewo dochodząc do zamku w Dzięgielowie, gdzie był początek wędrówki.

Link do dokładnego opisu Ścieżki przyrodniczej „Przyroda nie zna granic”. Warto pobrać i zapoznać się z wieloma atrakcjami przyrodniczymi opisanymi w ulotkach lub szerzej w książce.

Turystyka » Ścieżka przyrodnicza PRZYRODA NIE ZNA GRANIC ::Urząd Gminy Goleszów (goleszow.pl)

 

info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.