SKOCZÓW WEATHER
baner
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle
2004_0628Muzeum0062

Muzeum Beskidzkie w Wiśle jest oddziałem Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, zostało otwarte 16 sierpnia 1964 r. w czasie I Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Jego założycielem był Andrzej Podżorski. Siedzibą muzeum jest budynek dawnej karczmy z 1794 roku wybudowanej przez wiślański zbór ewangelicki. W karczmie sprzedawano trunki z browarów i gorzelni książęcych. Swoją siedzibę miała w niej także szkółka parafialna, która służyła zarazem jako schronienie dla dzieci przychodzących w niedziele z odległych przysiółków.

W latach 1945-1964 budynek karczmy przeznaczono na siedzibę Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ulokowano w nim również mieszkania prywatne oraz magazyny Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu. W 1959 roku obiekt został wpisany do rejestru obiektów zabytkowych III klasy.

Budynek Muzeum to obiekt piętrowy, zbudowany na rzucie prostokątnym z późniejszymi dobudówkami, o kamienno-ceglanych murach. Pod częścią budynku mieszczą się piwnice ze sklepieniami kamiennymi w kształcie kolebki z lunetami. Strych budynku stanowi dwuspadowy dach pokryty podwójnie gontem.

Wiślańskie muzeum posiada cztery działy: etnograficzny, fotografii, historyczny i sztuki. Stałą wystawę muzeum stanowią eksponaty obrazujące podstawowe dziedziny życia, kultury i twórczości górali Beskidu Śląskiego takie jak: pasterstwo, tkactwo, obróbka drewna, ciesielstwo, kowalstwo oraz obróbka wełny i lnu. Do cennych eksponatów należą też dawne sprzęty rolnicze, m.in.: cepy, kosy, drewniane widły, grabie i niecki. Muzeum Beskidzkie pozwala również poznać osobliwości męskiego i kobiecego stroju ludowego zróżnicowanego względem pór roku oraz przykłady sztuki ludowej. Atrakcją dla zwiedzających jest pomieszczenie, które stanowi rekonstrukcję dawnej kurnej chaty z przykładami malowanej trówły, stołu z kamiennym blatem, naczyń kuchennych i wielkiego pieca z trąbą piekarską. Ekspozycję uzupełniają wystawy czasowe o różnorodnej tematyce. Muzeum posiada bogatą kolekcję malarstwa: Czesława Kuryatty, Ludwika Konarzewskiego, Jana Wałacha, Pawła Stellera oraz starodruki, archiwalia i cenny zbiór starej fotografii. W dniu 6 października 2010 r. przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle dokonano oficjalnego otwarcia Enklawy Budownictwa Drewnianego.

Można tu zobaczyć kolybę wraz z koszorem, chatę kumornika, kuźnię, pasiekę pszczelarską i zielnik. Dzięki enklawie poznajemy dawne zwyczaje, dowiadujemy się, jak dawniej się mieszkało i pracowało. To miejsce, które zatrzymuje wartości tej ziemi i jest atrakcją dla rodowitych Wiślan i turystów. Enklawa Budownictwa Drewnianego to okruch żywej kultury – okruch Ojcowskiego Domu.

Lokalizacja

Wisła, pl. Stellera

Zobacz również:

Imprezy w Regionie

info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.