SKOCZÓW WEATHER
baner
Kościół katolicki p.w. Narodzenia NMP
orlowa_kos

Dominujacy nad całą okolicą neogotycki kościół w Orłowej o dwóch wysokich wieżach, został wzniesiony w latach 1903 –1905 przez miejscowego budowniczego Martinca. Powstał on na fundamentach starego kościoła klasztornego Benedyktynów, których z podkrakowskiego Tyńca sprowadzili do Orłowej w XIII w. śląscy Piastowie. Z powstaniem kościoła związana jest legenda mówiąca o wielkim orle, który pokazał się z hostią w dziobie księciu opolsko-raciborskiemu Mieszkowi i jego żonie Ludmile, odpoczywającym podczas łowów w puszczy. Ponieważ księżna po tym wydarzeniu szczęśliwie urodziła syna Kazimierza, książę na tym miejscu, które nazwał Orłową, wystawił kaplicę. Faktem historycznym jest, że Benedyktyni już w 1223 r. posiadali swą pierwszą, zapewne romańską świątynię. W roku 1268 wystawili swój klasztor, który został sekularyzowany w 1561 r., w czasach reformacji. W 1446 r. powstał kolejny kościół w stylu gotyckim, jego fragmenty zostały włączone do nowej budowli. W sklepionym krzyżowo prezbiterium znajduje się niezwykle cenny gotycki tryptyk z 1470 r. z malowanymi scenami z życia i męki Chrystusa. Do wzniesionego na wzgórzu kościoła prowadzą szerokie, monumentalne schody ozdobione czterema rzeźbami świętych, pochodzącymi z II poł. XIX w.

Lokalizacja

Staré náméstí
735 14 Orlová
tel. 00420/ 596 531 028

Zobacz również:

Imprezy w Regionie

info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.