SKOCZÓW WEATHER
baner

Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych

           Schyłek życia księcia cieszyńskiego Kazimierza II i jego śmierć w 1528 roku niemal zbiegły się z wielkimi zmianami politycznymi, jakie zachodziły prawie w całej ówczesnej Europie. Zakończyła się niedawno wojna 100-letnia pomiędzy Anglią i Francją i zaczęła się epoka wielkiej rywalizacji o dominację w Italii pomiędzy Francją i Habsburgami oraz głównymi włoskimi ośrodkami politycznymi. W tym niemal czasie, w 1517 roku, rozpoczęła się w Niemczech reformacja, która niebawem rozprzestrzeniła się po wielu krajach Europy, wywierając natychmiast przemożny wpływ na politykę. Ten świat wielkiej polityki wciągnął w swoją orbitę również książąt śląskich, w tym także cieszyńskich. Wielkie wydarzenia nie pozostawały bez wpływu na życie codzienne mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Początkowo peryferyjne położenie Śląska Cieszyńskiego i sąsiedztwo z przeżywającą trwający niemal 250 lat okres prosperity Rzeczypospolitej zapewniły tutejszym mieszkańcom długoletnie czasy pokoju i stabilizacji materialnej, którą zakłócały jedynie odgłosy zagrożeń zewnętrznych.

          W początkach XVII wieku Śląsk Cieszyński został jednak dotknięty plagą straszliwej wojny trzydziestoletniej, która naszemu regionowi przyniosła pasmo zniszczeń, a jego mieszkańcom lata cierpień. Ta sytuacja trwała niemal do wymarcia dynastii piastowskiej, co dokonało się w 1653 roku wraz ze śmiercią ostatniej tutejszej księżnej z rodu Piastów, Elżbiety Lukrecji. Księstwo się w znacznym stopniu wyludniło. Nastąpił kryzys gospodarczy, który trwał kilkadziesiąt lat.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w III tomie monografii Śląska Cieszyńskiego pt. Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528-1653) do ściągnięcia >>tutaj<<

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.