SKOCZÓW WEATHER
baner

Śląsk Cieszyński w czasach prehistorycznych

Nie ulega co prawda wątpliwości, że pierwsi ludzie pojawili się na naszym terenie już w paleolicie (zapewne późnym), niemniej na jaki czas należy datować to zjawisko – nie wiemy. Liczne ślady ich obecności archeolodzy odnotowują w kolejnych tysiącleciach, w środkowej epoce kamienia, czyli mezolicie. Byli to głównie myśliwi, którzy początkowo przebywali na tym terenie sezonowo, na czas polowań. Częstotliwość znalezisk, a także ich charakter (reprezentowały najważniejsze ówczesne tak zwane kultury; między innymi szelecką i oryniacką) dowodzi, że dzisiejszy Śląsk Cieszyński był ważnym punktem na trasie wędrówek grup ludzkich zarówno z południa na północ, jak i z północy na południe. W miarę upływu czasu liczba grup ludzkich, które pojawiały się na omawianym obszarze, wzrastała, tak iż u schyłku paleolitu (12 000–8 000 lat p.n.e.) osiedlające się tutaj grupy ludności, które specjalizowały się w łowiectwie, zakładały krótkotrwałe obozowiska złożone z lekkich szałasów. Te procesy wprowadzają nas w młodszą epokę kamienia, neolit, która znamionowała się przejściem człowieka do gospodarki osiadłej, a w ślad za tym rozwoju różnych form rzemiosła oraz budownictwa (zarówno ziemianek, jak i budowli naziemnych) i wreszcie zdominowanie gospodarki ludzkiej przez uprawę roli i hodowlę zwierząt.

Więcej informacji do przeczytania w I tomie monografii Śląska Cieszyńskiego pt. Śląsk Cieszyński w czasach prehistorycznych, który jest do pobrania >>tutaj<<

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.