SKOCZÓW WEATHER
baner

Historycznie

Dzieje Śląska Cieszyńskiego to historia regionu, który przez ponad 600 lat znajdował się poza obszarem ziem polskich. Najpierw podlegał panowaniu rodu Piastów później Habsburów, a od 1918 roku przynależy do państwa polskiego.

Pozostałość po minionych wiekach stanowi kilka tysięcy zabytków wpisanych do ewidencji zabytków a kilkaset z nich wpisanych do rejestru zabytków. Pewien ich wybór prezentuje szlak historyczny.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.