SKOCZÓW WEATHER
baner
Konkurs "Gmina Dębowiec na starej fotografii"
konkurs
Organizator i cel konkursu:

1. Organizatorem konkursu „Gmina Dębowiec na starej fotografii” jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.
2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Dębowiec.
3. Celem konkursu jest ukazanie poprzez starą fotografię m.in.: portretów mieszkańców Gminy, pracę na roli i w gospodarstwie, dawne zabudowania, szkoły, krajobrazy, obchody uroczystości związanych z miejscowością, wspólne inicjatywy społeczne, itp.
4. Pozyskanie i zabezpieczenie starych fotografii Gminy Dębowiec, które zostaną zaprezentowane w formie Wystawy.

Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek i na miejsce zamieszkania. Osoby niepełnoletnie do zgłoszonych zdjęć dołączają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Zasady udziału w konkursie:

1. Stara fotografia w niniejszym konkursie to fotografia pochodząca sprzed 1990 roku.
2. Jest to konkurs na najciekawszą starą fotografię, która została wykonana na terenie Gminy Dębowiec, przedstawiającą: obrzędy i uroczystości rodzinne, życie codzienne i odświętne, budynki i krajobrazy itd.
3. Na konkurs można przesyłać wyłącznie stare fotografie w formie elektronicznej - skan lub zdjęcie zdjęcia.
4. Do konkursu można zgłaszać dowolną liczbę starych fotografii.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych w celu realizacji Konkursu oraz oświadcza, że jest właścicielem zdjęć, które nadesłał. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi Uczestnik konkursu.
6. Zdjęcia należy opisać - dołączając notatkę (załącznik nr 1) z następującymi informacjami: opis zdjęcia, w tym orientacyjna data i miejsce, w którym zostało wykonane, imię i nazwisko autora zdjęcia (jeśli dane te są znane) dodatkowe informacje dotyczące fotografii (mile widziane są krótkie opisy dotyczące osoby, obiektu lub sytuacji przedstawionej na fotografii).
7. Wszystkie skany i zdjęcia wraz z opisem (załącznik nr 1) oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2, 4) należy wysłać na adres e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl. W tytule wpisać „Gmina Dębowiec na starej fotografii”.
8. Osoby niepełnoletnie dodatkowo dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie (załącznik nr 3).
9. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność organizatora – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu i mogą być wykorzystywane w ramach jej statutowej działalności (wystawy, wydawnictwa, portale społecznościowe, informacyjne, itp.). Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub całości z zachowaniem praw autorskich.
10. Termin wysyłania prac upływa 7 czerwca 2020 roku.
 
11. Fotografie nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

12. Organizator powołuje jury Konkursu.

13. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród książkowych odbędzie się w terminie, o którym uczestnicy zostaną powiadomieni.

14. Organizatorzy uhonorują nagrodami zwycięzców konkursu oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.

15. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.ck.debowiec.com.pl

Informacje
Miejsce imprezy: Dębowiec
Kontakt z organizatorem:
Data rozpoczęcia: 2020-05-06 00:00:00
Data zakończenia: 2020-06-07 00:00:00
info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Cieszyn, ul. Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn

Telefon: 33 4794 248

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.