SKOCZÓW WEATHER
baner

Spacer wokół Ustronia - Poniwiec, Mała i Wielka Czantoria

szlaki

Trasa                                                   15,5 km

Czas przejścia                        6 godzin

Suma przewyższeń                            720 m.

Przebieg trasy (oraz plik .gpx do pobrania) https://pl.mapy.cz/s/bafulebore

 

            Wędrówkę rozpoczynamy na stacji kolejowej Ustroń Zdrój. W sąsiedztwie budynku stacyjnego znajduje się mapa turystyczna oraz drogowskaz turystyczny, który informuje o początku (końcu) trzech pieszych szlaków turystycznych. Wybieramy szlak niebieski. Wchodzimy na peron kolejowy i udajemy się w kierunku ustrońskiego parku. Szlak opuszcza peron i wchodzi w alejki parkowe. Mijamy amfiteatr i skręcamy w lewo przechodząc przez tory kolejowe w ciągu ulicy Parkowej. Wchodzimy na bulwar nad rzeką Wisłą. Udajemy się w górę rzeki cały czas niebieskim szlakiem turystycznym. Po 800 m dochodzimy do ul. Armii Krajowej, która przecina rzekę Wisłę przez most drogowy (po lewej stronie). Skręcamy w prawo przechodząc przez tory kolejowe. Po prawej nowy przystanek kolejowy Ustroń Brzegi. Przecinamy ul. 3 Maja, mijając małą stację benzynową. Wchodzimy na ul. Lipową. Dochodząc do nasypu obwodnicy Ustronia skręcamy w prawo i podchodzimy w górę do przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Przechodzimy na drugą stronę i udajemy się wzdłuż drogi, za ekranem dźwiękochłonnym w kierunku Wisły. Po ok. 150 m skręcamy w ul. Lipową i kierujemy się łagodnie pod górę w kierunku widocznego masywu Czantorii. Szlak prowadzi pomiędzy zabudową domów jednorodzinnych i pensjonatów. Z ul. Lipowej, na jej końcu, wchodzimy w prawo na ul. Akacjową, z której po kolejnych 350 m skręcamy w lewo przy ceglanym budynku przechodząc przez mostek na potoku Poniwiec. W tym miejscu wchodzimy do lasu na stokach Czantorii. Szlak dość stromo i monotonnie prowadzi przez bukowy las. Dochodzimy do granicy rezerwatu przyrody „Czantoria”. Rezerwat ten chroni dolnoreglowe zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym. Rezerwat 97 ha powierzchni i zajmuje szczytowe partie Czantorii. Po stronie czeskiej znajduje się czeski rezerwat o tej samej nazwie i tym samym charakterze chronionych zbiorowisk roślinnych. Zbliżając się do głównego grzbietu Czantorii podejście łagodnieje przecinając źródliska potoku Gronik i wyprowadza na polanę, gdzie po polskiej stronie znajduje się bufet turystyczny Koliba, a po stronie czeskiej Chata Czantoria. Chata Czantoria to mocno przebudowane dawne schronisko niemieckiej organizacji „Beskidenverein” z 1904 roku. Udajemy się w kierunku szczytu czantorii mijając schronisko. Na szczycie Czantorii Wielkiej (995 m n.p.m.) dominantą jest wieża widokowa znajdująca się po czeskiej stronie. Wieża ma 29 m wysokości, najwyższy taras widokowy jest na wysokości 21,5 m. i aby dostać się na niego trzeba pokonać 117 schodów. Pod wieżą znajduje się bufet turystyczny wraz z wiatą.

            Udajemy się dalej. Trasa prowadzi szlakiem zielonym, który początkowo wraz ze szlakiem niebieskim wiedzie nas z powrotem do bufetu „Koliba”. Dalej schodzimy już samym zielonym szlakiem na przełęcz pomiędzy Wielką, a Małą Czantorią. W miejscu tym znajduje się górna stacja kolei linowej kanapowej „Poniwiec”. Z polany widoki na polską część Beskidu Śląskiego praz dolinę Wisły, gdzie widzimy miasto Ustroń, wraz ze zlokalizowaną na zboczach Równicy dzielnicą Zawodzie, z charakterystycznymi budynkami w kształcie piramid. Szlak od przełęczy łagodnie wznosi się na polanę obok szczytu Małej Czantorii (866 m n.p.m.) Na polanie tej znajduje się drogowskaz turystyczny. Aby dojść do właściwego szczytu Małej Czantorii należy odejść od szlaku w prawo ok. 300 m przez wąski zagajnik na sąsiednią polanę. Tam znajduje się właściwy szczyt Małej Czantorii oznaczony punktem triangulacyjnym w formie betonowego słupa na trzech nogach. Jest stamtąd wspaniały widok w kierunku północnym na miejscowości położone na Pogórzu Cieszyńskim. Przy dobrej pogodzie widać szyby kopalń i kominy zakładów przemysłowych na Śląsku po polskiej i po czeskiej stronie. Jest tam również miejsce startowe dla paralotni.

            Wracamy na szlak i kierujemy się za znakami zaczynającego się tu szlaku żółtego. Początkowo szlak ten prowadzi przez bukowy las wspólnie ze szlakiem zielonym, po kilkuset metrach skręca w prawo i trawersując zbocze Małej Czantorii schodzi w dół w kierunku Ustronia. W niektórych miejscach jest dość stromo. Z wyrębów po lewej stronie widać niższe szczyty Beskidu Śląskiego i Pogórza Cieszyńskiego, które otaczają gminę Goleszów. Przed wyjściem z lasu u podnóża Małej Czantorii „Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny” Jest to miejsce, gdzie upamiętniono i opisano na tablicach najważniejsze wydarzenia z dziejów chrześcijaństwa na terenie miasta Ustronia. Poniżej duży punkt odpoczynkowy z wiatą, ławkami i miejscem na ognisko. Szlak prowadzi dalej łagodnie w dół drogą asfaltową. Po ok. 400 m skręca w lewo na drogę gruntową (ul. Myśliwska). W drogi widoczna panorama górska na południe, w górę rzeki Wisły. Na ostatnim planie Barania Góra. Pośród zabudowy jednorodzinnej dochodzimy do ruchliwej drogi Ustroń – Wisła, którą przekraczamy i kierujemy się w dół w kierunku centrum Ustronia, Szlak prowadzi pomiędzy budynkami jednorodzinnymi doprowadzając do głównej ulicy Ustronia – 3-go Maja. Tuż za rynkiem skręcamy w prawo w ul. Michała Grażyńskiego i po przejściu ok. 350 m dochodzimy do stacji Ustroń Zdrój, gdzie kończymy wędrówkę.

 

info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.