SKOCZÓW WEATHER
baner
Huta w Trzyńcu
trzyniec_huta

Występowanie rud żelaza, drewna, wartkich wód i taniej siły roboczej w okolicach Trzyńca przyczyniło się do otwarcia w tej miejscowości huty żelaza przez arcyksięcia Karola Habsburga, właściciela rozległych dóbr Komory Cieszyńskiej. W 1836 r. Komora rozpoczęła budowę pierwszego wielkiego pieca hutniczego na węgiel drzewny, czynnego od r. 1839, w 1842 r. uruchomiono odlewnię a w r.1845 emaliernię. Najważniejszymi wyrobami huty były wtedy wyroby odlewnicze – od skomplikowanych maszyn po emaliowane garnki. Gwałtowny rozwój huty nastąpił po uruchomieniu w 1872 r. kolei koszycko – bogumińskiej, która połączyła Trzyniec z ostrawsko - karwińskim zagłębiem węglowym, złożami rudy żelaza na Słowacji oraz rynkami zbytu w całej monarchii austriackiej i Europie. W czasie tym zaczęto stosować węgiel i koks, uruchomiono więc w 1873 r. koksownię, rok później piece koksowe a w r. 1887 pierwszy piec martenowski. Dla podwyższenia swych zysków w 1905 r.
arcyksiążę Fryderyk Habsburg sprzedał hutę Austriackiej Spółce Górniczo-Hutniczej w Wiedniu. Huta w Trzyńcu należy do jednych z pierwszych zakładów wielkoprzemysłowych, które w XIX w. zasadniczo zmieniły charakter Ziemi Cieszyńskiej z regionu typowo rolniczego na przemysłowo - rolniczy.

Dziś jest to największa huta w republice Czeskiej.

Lokalizacja

ul. Průmyslová 1000
739 70 Třinec – Staré Mésto
tel. 00420 558 531 111
www.trz.cz

Zobacz również:

Imprezy w Regionie

info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.