SKOCZÓW WEATHER
baner
Gród w Śląskiej Ostrawie
ostrawa_grod

Śląska Ostrawa (dawniej Polska) wymieniona została po raz pierwszy w 1229 r. W połowie XIII w. książęta opolscy z dynastii piastowskiej wystawili gród u styku rzek Ostrawicy i Łuczyny. Chronić miał polsko-morawską granicę na Ostrawicy oraz trakt handlowy z Opawy do Krakowa. Tworzyło go piętrowe „palatium” otoczone fortyfikacjami a wstępu chroniła wieża bramna. W 1380 r. książę cieszyński Przemysław I Noszak wymienił Ostrawę z Arnosztem z Tworkowa za dziedziczne wójtostwo w Cieszynie i od tego czasu gród stał się siedzibą szlacheckich właścicieli. W 1508 r. został własnością starego morawskiego rodu Sedlnickich z Choltic. W latach 1534-1548 przekształcili oni gród w renesansowy zamek, który stracił obronne funkcje. Pałacową część powiększyli o nowe mieszkalne i gospodarcze pomieszczenia,
wystawili rycerska salę i zamkową kaplicę, rozszerzyli obronne mury i wystawili przy nich nową basztę.
Ostrawski zamek ucieRPiał podczas wojny trzydziestoletniej i już nigdy nie odzyskał rangi feudalnej rezydencji. Sedlniccy władali Ostrawą do 1710 r., także nowy właściciel zamku Henryk Wilhelm hrabia Wilczek z Dobrej Ziemicy, który nabył go w 1714 r., ani też jego następcy zamkową ruiną się nie zajmowali. Na początku XIX w. mieściła się w nim tylko kancelaria i mieszkania oficjalistów. Po pożarze w 1872 r., który strawił lewe skrzydło i wieżę hr. Hans Wilczek wyremontował zachowane resztki zamku. Jednak destrukcja zamku postępowała, spowodowana eksploatacją znajdujących się pod nim pokładów węgla. W latach dwudziestych XX w. rozebrano górne mury budynków, zachowała się jedynie wieża bramna, uszkodzone mury i ruiny resztek zamkowego „palatium”. Dopiero w ostatnich latach, gdy stał się własnością miasta Ostrawy, przystąpiono do prac konserwatorskich. Obecnie „Slezskoostravský hrad” jest miejscem wielu wystaw, koncertów i kulturalnych
wydarzeń.

Lokalizacja

Hradní 1
710 00 Slezská Ostrava

Zobacz również:

Imprezy w Regionie

info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Cieszyn, ul. Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn

Telefon: 33 4794 248

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.